LFF pranešimas dėl 2020 m. Konferencijos sušaukimo

LFF pranešimas dėl 2020 m. Konferencijos sušaukimo LR Vyriausybė 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. vasario 24 d. posėdžio pasiūlymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 9 straipsnio 11 punktu ir 26 straipsnio 1 dalies 2 punktu, taip pat Ekstremaliųjų situacijų skelbimo…