Patvirtinta visuotinio narių susirinkimo data

Vasario 23 dieną nuotoliniu būdu vyko Utenos apskrities futbolo federacijos (UAFF) Valdybos posėdis. Jame dalyvavo penki valdybos nariai. Posėdžio metu buvo aptartos 2020 metų veiklos ir finansinė ataskaitos, kurios bus tvirtinamos visuotinio UAFF narių susirinkimo metu. UAFF valdyba patvirtino, kad UAFF eilinis visuotinis narių susirinkimas vyks balandžio 22 dieną, 18 valandą. Valdybos posėdžio metu buvo…