Patvirtintos veiklos ir finansinės ataskaitos

Ketvirtadienį nuotoliniu būdu vyko UAFF eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo patvirtintos UAFF veiklos ir finansinės ataskaitos. Prieš šį susirinkimą įvyko UAFF Valdybos posėdis, kuriame buvo svarstomi narių prašymai paramai gauti. Prašymus pateikė 14 UAFF narių. Buvo priimtas sprendimas, kad paramą gaus visi nariai, kurie bus susimokėję nario mokestį. Ši parama bus skiriama inventoriui ir…