„Capelli Sport“ – pagrindinis klubo „Utenos Utenis“ dalininkas

„Utenos Utenis“ turi naują pagrindinį klubo dalininką. Juo tampa sportinės aprangos ir avalynės gamintojas „Capelli Sport“, kuris ateinančius penkerius metus investuos į klubo veiklą. Pakeitus klubo įstatus, „Capelli Sport“ dalininkų susirinkime turės šešis balsus, tris – Artūras Gimžauskas, po vieną – Kastytis Valantinas ir Utenos rajono savivaldybė. Iki šešių narių padidinta klubo valdyba. Valdybos pirmininko…